Harvardzki podręcznik okładka

Co działa:

 • Nauka wymaga wysiłku.
 • Ćwiczenia w przywoływaniu - fiszki, quizy, testy.
 • Refleksja (Co się stało? Co zrobiłem? Jak to rozwiązałem? Co zrobiłbym inaczej następnym razem?).
 • Informacja zwrotna dotycząca niewłaściwych odpowiedzi powinna być podana z opóźnieniem.
 • Odpowiedzi typu esej lub krótka odpowiedź są lepsze niż testy wielokrotnego wyboru.
 • Ćwiczenia rozłożone w czasie. Na tyle długie, aby rozpoczął się proces zapominania, minimum 1 dzień.
 • Próba uporania się z problemem, zanim zostaniemy nauczeni jego rozwiązania - generowanie.
 • Ćwiczenia przemieszane i zróżnicowane. Zmiana zagadnienia przed jego przećwiczeniem i opanowaniem w pełni.
 • Uczenie nowych treści na podstawie już znanych.
 • Umieszczanie wiedzy w szerszym kontekście.
 • Wydobywanie kluczowych idei z nowego materiału i organizowanie ich.
 • Wiara, że zdolności intelektualne można rozwijać. Nastawienie na rozwój.
 • Wiara, że popełnianie błędów jest nieodłączną częścią procesu uczenia się.
 • Posiadanie wsparcia w rodzicach, wychowawcach, mentorach, którzy w nas wierzą.
 • Uczenie się reguł, a nie przykładów.
 • Chwalenie za wysiłek, ciężką pracę.
 • Odwaga, ciekawość, wytrwałość.
 • Mnemotechniki, pałac pamięci.

Co nie działa:

 • Ćwiczenia skomasowane, wkuwanie.
 • Ćwiczenia zblokowane.
 • Wielokrotna lektura tekstu w krótkim czasie to strata czasu.
 • Nauka zgodna z preferowanym stylem nauczania (np. słuchowcy vs wzrokowcy).
 • Lęk przed niepowodzeniem i popełnianiem błędów. Zaśmiecamy pamięć roboczą na zadręczanie się trudnością otrzymanego zadania.
 • Słabo oceniamy, kiedy nauka idzie nam dobrze, a kiedy źle.
 • Wiara, że zdolności intelektualne są niezmienne, dziedziczone. Przypisywanie niepowodzeń brakowi zdolności - “nie jestem inteligentny”.
 • Koncentracja na osiągnięciu wyniku (zamiast na zdobuciu umiejętności i rozwoju).
 • Trudności niepożądane - takie, których nie jesteśmy w stanie pokonać.
 • Chwalenie za naturalny talent, np. bystrość.

Proces uczenia się:

 • Kodowanie
 • Konsolidacja
 • Przywoływanie

Przypisy, notatki:

Rodzaje inteligencji według Howard Gardner:

 • inteligencja przestrzenna
 • lingwistyczna
 • kinestetyczna
 • muzyczna
 • interpersonalna
 • wewnętrzna
 • przyrodnicza