AI w strategii_okladka

Firma, która nie ma jasnej wizji wykorzystania AI, nie utrzyma się na rynku. Nie jest już potrzebna strategia dla AI, a strategia zawierająca AI (według Strategy For and With AI).

Problem w tym, że opracowania miejsca sztucznej inteligencji w strategii nie da się w pełni zlecić na zewnątrz. Magicy od AI mogą rozhuśtać część technologiczną, acz koniec końców największym wyzwaniem jest to, jaką dźwignię podłożyć pod AI, by zyskać przewagę konkurencyjną w swojej gałęzi rynku i domenie strategicznej (według What’s Your AI Strategy?).

[…] jak podaje Boston Consulting Group firmy, które zyskały dźwignię dzięki skali AI, przeznaczają 10% swojego budżetu AI na algorytmy, 20% na technologie i nawet 70% na upewnienie się, że AI jest dobrze zintegrowana z procesami biznesowymi. Postrzeganie sztucznej inteligencji głównie jako inwestycji w sprzęt czy oprogramowanie to chybiona wizja - najwięcej pracy do wykonania jest w odpowiedniej implementacji.

Końcowa uwaga: nie istnieje uniwersalne podejście do wdrożenia AI w strategii, bo kluczem do sukcesu w jej wdrożeniu jest zdanie sobie sprawy z charakteru i potrzeb firmy.